Λίγες ημέρες έχουν ακόμα στη διάθεσή τους για να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  της Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενισχύσεις από τους 7 κύκλους του μέτρου.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 και θα πρέπει οι παραπάνω να προβούν στην παραπάνω ενέργεια προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα  μη επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης αλλά και να λάβουν την προβλεπόμενη έκπτωση επί του επιστρεπτέου ποσού σε περίπτωση που εξοφλήσουν εφάπαξ την ενίσχυση.

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για την επιστρεπτέα:

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ

Η  βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού των δικαιούχων ολοκληρώνεται μετά τη 15η Ιουλίου 2022:

  •  εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται μετά το πρώτο 15θήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με την τρέχουσα δόση αυτού
  •  εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το πρώτο 15 νθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση.

Η ΕΚΠΤΩΣΗ

Έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης θα έχουν οι παραπάνω δικαιούχοι που θα εξοφλήσουν εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης αλλά υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 23 Σεπτεμβρίου 202 αλλά και να έχουν τηρηθεί οι όροι  των σχετικών  αποφάσεων.

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum