Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στο εσωτερικό Εθνικό Δίκαιο αφορά σε όλους τους δανειολήπτες που τα δάνειά τους έχουν μεταβιβαστεί. Η ευρωπαϊκή οδηγία έχει διορία να ενσωματωθεί στο εσωτερικό Εθνικό Δίκαιο έως  τις 31/12/2023 και προβλέπει κανόνες που θα πρέπει να θεσμοθετηθούν σχετικά τη συμπεριφορά και τις ενέργειες των servicers και των funds απέναντι στους δανειολήπτες.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει:

  • Να ενεργούν καλόπιστα, δίκαια και επαγγελματικά.
  • Να παρέχουν στους δανειολήπτες πληροφορίες που δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς.
  • Να σέβονται και να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών.
  • Να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή.
  • Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες κι άλλες επιτρεπόμενες χρεώσεις.
  • Να παρέχουν πληροφορίες για την πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση του δανείου συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας μεταβίβασης καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του αγοραστή πιστώσεων.
  • Επιβολή ποινών σε παραβίαση των υποχρεώσεων τους.
Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum