9 Δεκεμβρίου, 2021

Αυτές είναι οι νέες κατηγορίες επαγγελματιών που πρέπει να χρησιμοποιούν POS

Νέες κατηγορίες επαγγελματιών που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS προστίθεται στην ήδη υφιστάμενη λίστα. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η εγκατάσταση POS θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών. Τέσσερις μήνες περιθώριο μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης έχουν όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών προ της παρέλευσης της τρίμηνης προθεσμίας.
Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.

Όσοι δεν συμμορφωθούν θα τούς επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Αναλυτικά, μετά τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία» του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως ισχύει, προστίθενται ΚΑΔ ως εξής:
Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments