18 Αυγούστου, 2022

0 Συνταγογράφηση – Παραπεμπτικά: Ερχεται το myhealth ψηφιακό βιβλιάριο υγείας

Πώς θα λειτουργεί ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς my health μέσω του gov.gr

Την ολοκλήρωση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φέρνει το ψηφιακό βιβλιάριο ασθενούς ή αλλιώς ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, με το οποίο οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση μέσω κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή στις συνταγές φαρμάκων, τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων που καταχωρίζει ο θεράπων ιατρός στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αλλά και στις ιατρικές βεβαιώσεις.

Εφαρμογή myhealth μέσω gov.gr

Η ανάπτυξη της εφαρμογής «Myhealth», η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο νομοσχέδιο για την

Αυτό προβλέπει τροπολογία που έχει κατατεθεί στο σχέδιο Νόμου για την «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ο ασθενής – χρήστης θα έχει πρόσβαση στον αριθμό και το είδος των συνταγών φαρμάκων καθώς επίσης και των παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων που τον αφορούν και έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Για να κάνει χρήση της εφαρμογής ο ασθενής θα πρέπει να έχει κάνει προηγουμένως εγγραφή στην υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης, ενώ η είσοδός του στην εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet ή με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password- OTP), ο οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στο κινητό του χρήστη.

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης δε θα έχει μόνον πρόσβαση στον αριθμό και το είδος φαρμάκων και εξετάσεων που τον αφορούν, αλλά θα μπορεί να ενημερώνεται για το στάδιο εκκρεμότητας στο οποίο βρίσκονται, την εκτέλεσή τους και τη λήξη της ισχύος τους, κάτι το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα όσους κάνουν αρκετές εξετάσεις την ίδια περίοδο, καθώς έως τώρα δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιο μήνυμα της ΗΔΙΚΑ αφορούσε την καθεμία.

Να σημειωθεί ότι ο ασθενής-χρήστης θα μπορεί με την ίδια διαδικασία να λαμβάνει τα στοιχεία και για τα προστατευόμενα μέλη του.

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής θα ξεκινήσει με την υπογραφή Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις

Παράλληλα στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η ανάπτυξη δεύτερης ηλεκτρονικής εφαρμογής διαθέσιμης στο Gov.gr, η οποία θα εξασφαλίζει πρόσβαση στις ιατρικές βεβαιώσεις που συντάσσουν οι θεράποντες γιατροί για τη χρήση σε γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κλπ.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κάθε θεράπων ιατρός μπορεί να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Για την πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτείται προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ιατρού, μέσω των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Στη συνέχεια ο ιατρός καταχωρίζει τον Α.Μ.Κ.Α. ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο του ενδιαφερομένου καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, την ημερομηνία γέννησής του και τον σκοπό χρήσης, (π.χ. για γυμναστήρια, κολυμβητηρια, κλπ).

Η ιατρική βεβαίωση που εκδίδεται θα διαθέτει barcode και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή σε ηλεκτρονική μορφή, από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογραφησης. Στο μήνυμα θα περιλαμβάνεται ο αριθμός βεβαίωσης (barcode), ενώ το έγγραφο της ιατρικής βεβαίωσης θα του αποστέλλεται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου με e-mail.

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments