18 Μαΐου, 2022

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων – Ποιους αφορά

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων/εργοδοτών για τις περιόδους απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, όπως αναφέρεται σε Κοινές Αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η προθεσμία αφορά σε αυτούς που εντάσσονται στο πλαίσιο λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Όπως αναφέρεται με την υπ. αρ. Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4253) ΚΥΑ είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021.Με το με αρ.Πρωτ.110410/30-03-2021 γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31/12/2021.
Επισημαίνεται ότι:
→ Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτά καθορίστηκαν με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ.
→ Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments