16 Αυγούστου, 2022

Παράταση στην καταβολή συντάξεων αναπηρίας και προνοιακών παροχών

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ. Με τη νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αυτό αφορά όλα τα εν γένει επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4714/2020.
Οι προνοιακές παροχές του ΟΠΕΚΑ
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί τα κατωτέρω επιδόματα σε άτομα με αναπηρία:
α) επίδομα κίνησης: 165ευρώ
β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος: 362 ευρώ
γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία: 313 ευρώ
δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση: 527 ευρώ
ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου, 771 ευρώ ή 385,50 ευρώ αν περιθάλπονται σε δομές κλειστής φροντίδας ή αν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον φορέα τους μικρότερη της προβλεπόμενης ή 330,40 ευρώ, σε περίπτωση μονού ακρωτηριασμού
στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) 362 ευρώ, ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.): 697 ευρώ,
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (HIV) : 697 ευρώ
ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων :362 ευρώ
η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης,362 ευρώ οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι φοιτητές, πτυχιούχοι εργαζόμενοι) ή 697 ευρώ οι άνεργοι ανασφάλιστοι , άνεργοι άμεσα ή έμμεσα ασφαλ/νοι, μη εργαζόμενοι φοιτητές
θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, από 0 έως 18 ετών : 697 ευρώ.
ι) οικονομική ενίσχυση Χανσενικών 697 ευρώ ή 362 ευρώ ευρώ αν νοσηλεύονται ή πρόκειται για μέλη οικογενείας

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments