6 Φεβρουαρίου, 2023

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχονται νέες αλλαγές στο μέτρο

Αλλαγές έρχονται στο μέτρο επιστρεπτέας προκαταβολής μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
Αναλυτικά:
Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας, επιστρέφεται:
1.Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
◦ Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
◦ Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
◦ Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.
2.Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
◦ Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
◦ Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).
3.Με βάση το ανωτέρω σχήμα υπολογίζεται ότι:
– To 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τέταρτο (25%),
– το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τρίτο (33,3%),
– το 33% θα επιστρέψουν το 50%.

.

Τι ίσχυε έως τώρα
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα στις επιστρεπτέες 1 έως 3 επιστρεφόταν από 50% έως και 100% ανάλογα με την πτώση τζίρου, ενώ για όλες τις επιχειρήσεις στις επιστρεπτέες 4 έως 7 επιστρεφόταν το 50%. Επιπροσθέτως των ανωτέρω ισχύει έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού προς επιστροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό καταβάλλεται σε 60 δόσεις από τον Ιανουάριο 2022.

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments