Από την 1η Νοεμβρίου θα πρέπει πολλές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες να διαβιβάσουν τα παραστατικά των εσόδων τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, MyDATA ,όπως προβλέπει η απόφαση της Αρχής.

Yπενθυμίζεται ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται ήδη στις επιχειρήσεις που έχουν διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 50.000 ευρώ αλλά και στις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που έχουν απλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 100.000 ευρώ.
Οι παραπάνω θα πρέπει να γνωρίζουν για την πλατφόρμα MyDATA τα εξής:

-Έως και τις 31 Μαρτίου του 2022 θα πρέπει να διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα παραστατικά εσόδων των επιχειρήσεων στην που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Οκτωβρίου 2021 ή την 1η Νοεμβρίου 2021.
-Δεν προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη διαβίβασης των σχετικών στοιχείων για το 2021 . Ωστόσο από το επόμενο έτος θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους δεν θα μεταβιβάζουν τα παραστατικά τους στο Mydata, σύμφωνα με νομοθετική διάταξη που αναμένεται να έρθει στη Βουλή έως το τέλος του τρέχοντος έτους στη Βουλή.

-Οι υπόχρεοι που έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδά που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ ή εκδίδουν έως και 50 τιμολόγια πώλησης ετησίως μπορούν να διαβιβάσουν τα παραστατικά τους δωρεάν μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ.

-Όσοι έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000 ευρώ και εκδίδουν άνω των 50 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ετησίως θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα εκδιδόμενα παραστατικά μέσω των ειδικών εφαρμογών που διατίθενται στο εμπόριο ή χρησιμοποιούν τα λογιστικά γραφεία.

-Μέσω της εφαρμογής ” timologio” , οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα μπορούν να:

διαμορφώσουν το προφίλ τους, να συνθέσουν το πελατολόγιό τους, να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά τους (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.).

-Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το ” timologio” , η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myDATA (έσοδα) του επαγγελματία και στο myDATA της επιχείρησης-πελάτη (έξοδα).

-Ο επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών. Η εφαρμογή timologio δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους.

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum