Τι θα προβλέπει η εγκύκλιος για την παράλληλη ασφάλιση, ρυθμίζονται οι εισφορές για 300.000 ασφαλισμένους

Tις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος για την παράλληλη ασφάλιση ,που θα διευκρινίζει πώς θα πληρώσουν εισφορές αυτοαπασχολούμενοι με πολλαπλή ασφάλιση.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος για την παράλληλη ασφάλιση διευκρινίζει πως θα πληρώσουν εισφορές πέντε βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων :

1+2 : Μισθωτοί (ΙΚΑ) που διατηρούν ταυτόχρονα ελεύθερο επάγγελμα (ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχόληση (ΕΤΑΑ) : Ως μισθωτοί θα πληρώνουν εισφορές με το προισχύον καθεστώς επί του μισθού που έχουν φέτος. Η πρώτη κατηγορία (ΟΑΕΕ) θα πληρώσουν το 26,95% στο ακριβές καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2015 ( συμψηφισμός όταν εκκαθαριστεί το 2016). Η δεύτερη κατηγορία (ΕΤΑΑ) θα πληρώσουν : 26,95% για σύνταξη- υγεία, 33,95% αν έχουν και επικούρηση, 37,95% αν έχουν και εφάπαξ. Στις εισφορές που αντιστοιχούν στο ΕΤΑΑ εφαρμόζονται οι εκπτώσεις 5%-50% για εισοδήματα από 7.033 – 58.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του κατώτατου (586 ευρώ) ή του ανώτατου (5.860 ευρώ) πλαφόν προστίθενται οι δυο πηγές εισοδήματος, με προτεραιότητα στο μισθό.

3 : Αυτοαπασχολούμενοι (ΕΤΑΑ) που διατηρούν και ελεύθερο επάγγελμα (ΟΑΕΕ) : Επειδή η ΑΑΔΕ δεν διαχωρίζει τις δυο πηγές εισοδήματος με διαφορετικό κωδικό – κάτι που θα γίνει στις νέες φορολογικές δηλώσεις – το συνολικό καθαρό εισόδημα του 2015 διαιρείται δια δυο. Το μισό εισφοροδοτείται με 26,95% χωρίς εκπτώσεις και το άλλο μισό με τα ποσοστά του ΕΤΑΑ και με εκπτώσεις 5%-50%. Για τον υπολογισμό του κατώτατου (586 ευρώ) ή του ανώτατου (5.860 ευρώ) πλαφόν προστίθενται οι δυο πηγές εισοδήματος, με προτεραιότητα στη μεγαλύτερη.
4+5 : Ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχολούμενοι (ΕΤΑΑ) που έχουν παράλληλα αγροτική δραστηριότητα : Τα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα έχουν ξεχωριστό κωδικό στην ΑΑΔΕ. Όσοι δεν πλήρωναν εισφορές ΟΓΑ επειδή ασφαλίζονταν με άλλη ιδιότητα (π.χ. ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ) αλλά έχουν δηλωμένα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, αναμένεται να πληρώσουν 21,2% του αγροτικού εισοδήματος του 2015 (συμψηφισμός όταν εκκαθαριστεί το 2016) και 26,95% του καθαρού εισοδήματος από ελεύθερο επάγγελμα (ΟΑΕΕ) ή τα ποσοστά ΕΤΑΑ με τις εκπτώσεις 5%-50% για εισόδημα γιατρού, φαρμακοποιού, δικηγόρου, μηχανικού, συμβολαιογράφου.

Comments

comments

Author: kimiforum