Το τελικό κείμενο: Οι εισφορές για επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της κυβέρνησης οι αποφάσεις για τι ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ,ΕΤΑΑ και ΟΓΑ με τις οποίες μεταβάλλεται ριζικά όλο το τοπίο που αφορά στις εισφορές περίπου 1,7 εκατ. ασφαλισμένων.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα κληθούν να πληρώσουν εισφορές ύψους 26,95% (20% κύρια σύνταξη – 6,95% κλάδος υγείας) επί των καθαρών εισοδημάτων τους, οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ έως και 34,5% (κύρια – επικουρική – κλάδο υγείας) και οι αγρότες εισφορές 21,2% (κύρια σύνταξη – κλάδος υγείας – αγροτική εστία).Με τις δύο υπουργικές αποφάσεις ορίζεται ότι από την 1/1/2017 γενική βάση υπολογισμού των εισφορών για τους ασφαλισμένους των 3 ταμείων που ήδη εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, αποτελεί το καθαρό φορολογητέο εισόδημα αποτέλεσμα, από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος

Η μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του κάθε φορολογικού έτους δια του δώδεκα. Για τον καθορισμό του υπολογισμού των εισφορών για το 2017, θα χρησιμοποιηθεί ως βάση το εισόδημα του 2015.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ.

Comments

comments

Author: kimiforum