Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ: 5.200 θέσεις εργασίας για άνεργους έως 39 ετών

Από αύριο θα “τρέξει “το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 5.200 νέες θέσεις εργασίας για πτυχιούχους ανέργους ηλικίας έως 39 ετών.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ , από την παραπάνω ημερομηνία θα ενεργοποιηθούν 5.200 νέες θέσεις εργασίας με αυξημένη επιδότηση έως 60% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για πτυχιούχους ανέργους ηλικίας έως 39 ετών που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις σε 9 κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.
Το “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας” αναβαθμίστηκε πρόσφατα ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων του Οργανισμού:
Οι 9 οι κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης
Διευρύνθηκαν από 4 σε 9 οι κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης.
Προστέθηκαν επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα σε:
1) Ενέργεια,
2) Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα,
3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή,
4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και
5) Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη, πέραν όσων δραστηριοποιούνται σε
6) Μεταποίηση – Βιομηχανία,
7) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
8) Υλικά – Κατασκευές και
9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).
Το ποσό της επιχορήγησης
Αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από το 50% στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού -και μη- κόστους και το ανώτατο όριο από 600στα 700 ευρώ τον μήνα για τους κατόχους πτυχίου και από 700 στα 750 ευρώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού. Παραμένει στα 800 ευρώ το μήνα το ανώτατο όριο για τους κατόχους διδακτορικού.
Αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση μετά τους 15 μήνες απασχόλησης.
Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον Ιδιωτικό Τομέα. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος παραμένει στους 15 μήνες. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Comments

comments

Author: kimiforum