Ποιοι εξαιρούνται από το «χτίσιμο» αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα- Αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Τροπολογίες με αλλαγές της τελευταίας στιγμής κατατέθηκαν στη Βουλή με αλλαγές στις διατάξεις για τα αδήλωτα κεφάλαια, για το πλαστικό χρήμα και για τις ζημιές που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω μόνιμης εε

Στον τίτλο του νομοσχεδίου, οι λέξεις «οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων» αντικαθίστανται με το «οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών».

Όσον αφορά στο πλαστικό χρήμα, εξαιρούνται από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων με πλαστικό χρήμα για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου, οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών και άτομα με αναπηρία άνω του 80%.

Σύμφωνα με τροπολογία, ζημιές που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω μόνιμης εγκατάστασης, δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη.

Εξαίρεση αποτελούν οι ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω μόνιμης εγκατάστασης, που προκύπτουν σε άλλη χώρα της Ε.Ε, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται. Αφορά δηλαδή μόνον τις χώρες της Ε.Ε.

Comments

comments

Author: kimiforum