Εφορία: Αυξήθηκαν οι οφειλέτες – Πόσοι κινδυνεύουν με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Στα 105.426.637.203,36 δισ. ευρώ έφταναν τα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς την εφορία τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Εξ αυτών, το ποσό των 20.154.287.915 ευρώ θεωρείται από τις αρχές ανεπίδεκτo είσπραξης, ενώ επιπλέον 6.496.468.774,89 δισ. ευρώ βρίσκεται σε κάποιου είδους ρύθμιση. Έτσι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανέρχεται στα 85.272.349.288,36 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αριθμός οφειλετών αυξήθηκε φτάνοντας τον Νοέμβριο του 2019 τα 4,239 εκατ. έναντι 4.200.472 οφειλετών τον Νοέμβριο του 2018. Επισημαίνεται πως συνολικά 1,244 εκατομμύρια φορολογούμενοι βίωσαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης το 2019, ενώ επιπρόσθετα 1,821 εκατ. ευρώ κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύχη.

Τα νέα ληξιπρόθεσμα
Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Στο 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος έφτασε τα 6,953 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά μειωμένο έναντι του 11μήνου του 2018, οπότε ήταν 9,690 εκατ. (μείωση 28,25%). Για τον μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 737 εκατ.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών, αυτό διαμορφώθηκε στα στα 6,467 εκατ. ενώ την ίδια περίοδο το 2018 έφτασε τα 7,938 εκατ. (μείωση κατά 18,5%).Το 97,5% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:


Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 11μηνο το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,467 εκατ, ενώ την ίδια περίοδο το 2018 έφτασε τα 7,938 εκατ. (μείωση κατά 18,5%)

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 646 εκατ, ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 801 εκατ. (μείωση κατά 19,3%)

Το 96,4% περίπου προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για τον Νοέμβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 336 εκατ. (έναντι 326 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (94%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

Comments

comments

Author: kimiforum