Η Εύβοια σε κατάσταση συναγερμού το Σαββατο 10.08

Κατηγορία κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού)
Σε εφαρμογή το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

2019: ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζεται το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς δάση και “ευπαθείς” περιοχές, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
Στα πλαίσια αυτά:

Εκδόθηκε η αριθμ. 4397/19-6-2019 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με την οποία γίνεται αποδεκτή η πρόταση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την εφαρμογή του μέτρου και του τρόπου εφαρμογή αυτού.
Εκδόθηκε η αριθμ. 590/19-6-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται και στο αριθμ 6226/2012 έγγραφο ΓΓΠΠ, αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση κυκλοφορίας στο δασικό οδικό δίκτυο είναι οι κατά τόπους δασικές αρχές, ενώ για το εθνικό, επαρχιακό και αστικό δίκτυο αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπεύθυνων Τροχαίων Τμημάτων της ΕΛΑΣ.

Οι εθελοντικές οργανώσεις μπορούν να ενημερώνουν το κοινό για την απαγόρευση κυκλοφορίας (αν έχουν δηλ. δικαίωμα οι πολίτες να βρίσκονται ή όχι στην περιοχή), μόνο στις περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται ρητά στις αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών για την υποστήριξη του έργου των αρμόδιων κρατικών αρχών. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ΕΟ αντιληφθεί παρουσία πολιτών στις ανωτέρω περιοχές, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις οριζόμενες για την υλοποίηση του μέτρου κρατικές αρχές οι οποίες και θα προχωρήσουν σε έλεγχο και στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες.

Σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο

Οι Δασικές Αρχές, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, (νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους, δύνανται να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια, βοσκοί κλπ.), καθώς και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω απαγόρευσης (μπάρες, πινακίδες κ.α.)” N. 998/1979 Άρθρο 15 παρ 7. όπως προστέθηκε από τη & 1 άρθρου 59 του Ν. 2637/1998-ΦΕΚ 200 Α)

Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας: Με ειδική Δασική Απαγορευτική Διάταξη απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή ατόμων, σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας ανάλογα με τη σχετική εισήγηση της τοπικής δασικής υπηρεσίας…..Σε ότι αφορά το δασικό οδικό δίκτυο ο έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας εμποδίων διέλευσης – εισόδου (μπάρες), όπου κρίνονται αναγκαία. Θα γίνει με ευθύνη των Δασικών Υπηρεσιών. Η δαπάνη συντήρησής τους θα βαρύνει αυτές». Παρ. 1,3 Αριθμ. 179509/5077/21-12-2012 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Δασών, (ΑΔΑ: Β4Μ10-ΛΞΛ)

Μπάρες Απαγόρευσης Κυκλοφορίας

Οι Δασικές Yπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα για λόγους προστασίας με απόφασή τους να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων στο δασικό οδικό δίκτυο. Σε αυτήν την απόφαση καθορίζεται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης καθώς και οι τυχόν εξαιρέσεις, και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω απαγόρευσης (μπάρες, πινακίδες κτλ)

Όμως, παρατηρείται το φαινόμενο δήμαρχοι, συνδέσμοι δήμων κτλ να τοποθετούν αυτοβούλως μπάρες επί του δασικού οδικού δικτύου με στόχο κυρίως την εφαρμογή της τήρησης του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και ευπαθών περιοχών λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η αδυναμία των υποστελεχωμένων δασικών υπηρεσιών να επιτηρήσουν τα δάση και να εφαρμόσουν σωστά το μέτρο της απαγόρευσης ή της τροχαίας να συνδράμει (όπως αυτό πολλάκις έχει κατατεθεί στις συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας) είναι η κύρια αιτία της ανωτέρω αυτόβουλης πρωτοβουλίας.

Το αποτέλεσμα είναι οι μπάρες αυτές να μην είναι νόμιμες, δυνάμενες να επισύρουν νομικές κυρώσεις. Για παράδειγμα, μια μπάρα με αλυσίδα που μπορεί να πέσει επάνω ένα μηχανάκι και ο οδηγός να τραυματιστεί ή ακόμη και να πεθάνει. Πρόσφατα σε δήμο της Δυτικής Αθήνας υπήρξε μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με θύμα μία γυναίκα και τον αντιδήμαρχο με ποινή 5 ετών που του επιβλήθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο. Οι καλές προθέσεις δεν αποτελούν τεκμήριο στα “μάτια” του νόμου.

Προκειμένου να μην παρατηρηθούν τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον και για την προστασία όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα πολιτικής προστασίας καλό είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας:
Α. Να ελέγχουν αν μια υφιστάμενη μπάρα έχει πράγματι νόμιμη απόφαση κατασκευής από την οικεία δασική υπηρεσία και
Β. Αν κρίνεται ότι απαιτείται η κατασκευή κάποιας μπάρας, να γίνεται αίτημα αρμοδίως

Comments

comments

Author: kimiforum