Μεγάλη νίκη της Συμπολιτείας

Δημοτική Ενότητα

Ενσωμάτωση

Κύμης

1.892

2.808

Ταμυναίων

2.564

2.191

Αυλώνος

1.510

1.360

Κονιστρών

971

1.002

Δυστίων

1.695

963

Σύνολο

8632

8324

92/92 Ε.Τ.

Ποσοστό

50.91%

49.09%

100%

Comments

comments

Author: kimiforum