Αρχίζουν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Από την Δευτέρα 4 Ιουνίου και μέχρι την Τρίτη 3 Ιουλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ειδική εφαρμογή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου www.minedu.gov.gr.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Σημειώνεται ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε σχέση με την περασμένη χρονιά ως προς τα κριτήρια, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι το επίδομα αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά που λήγει εντός των επόμενων ημερών 2017-2018.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα, εκτός των περιπτώσεων που ο φοιτητής είναι ορφανός ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι άνω των 25 ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Στην ιστοσελίδα θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Aριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας και ΑΜΚΑ φοιτητή
  2. ΑΦΜ του φοιτητή και του γονεά
  3. Aριθμός ηλεκτρονικού μισθωτηρίου
  4. Arιθμός τραπεζικού λογαριασμού

Για να μπορέσει κάποιος φοιτητής να θεωρείται δικαιούχος, θα πρέπει να μην έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης και να έχει επιτυχή εξέταση στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Επίσης δεν πρέπει να είναι κάτοχος άλλου προπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ, δεν πρέπει να διαμένει σε φοιτητική εστία που του παρέχεται από τη σχολή του και θα πρέπει τα έτη που λαμβάνει το στεγαστικό επίδομα να είναι λιγότερα από τα έτη σπουδών του στο τμήμα του ή τη σχολή του. Για τα παραπάνω, ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση.

Τέλος, στους φοιτητές δίνεται και η δυνατότητα ένστασης εντός ένα μήνα από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. Η ένσταση-αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα προς το Ίδρυμα και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης-αίτησης θεραπείας.

Comments

comments

Author: kimiforum