Συνεδριάζει με 23 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης-Αλιβερίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών την Τρίτη 24 Απριλίου,στις 7 το απόγευμα.

Στη συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

2. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και καθορισμός  των υπό προμήθεια μηχανημάτων έργου.

3. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας».

4. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

5. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

6. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας για το έργο : «Βελτίωση οδού Κρεμαστός-διασταύρωση Αγίου Γεωργίου – Ωρολογίου ».

7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 10/2018 μελέτης του έργου « Αποκατάσταση ζημιών από τις χιονοπτώσεις στο Δήμο Κύμης –Αλιβερίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

8. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας τομής στα Χάνια Αυλωναρίου.

9. Έγκριση για την απευθείας αγορά ακινήτου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων Αυλώνος του Δήμου,  ιδιοκτησίας Φραγκούλη Δημήτρη.

10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2017 απόφασης της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

11. Έγκριση της υπ. αριθμ. 30/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –ΝΠΔΔ του Δήμου Κύμης _Αλιβερίου με θέμα: Αίτημα της Σχολικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου για έκτακτη  χρηματοδότηση της, προκειμένου και να γίνουν εργασίες επισκευής  συντήρησης των   σχολικών μονάδων :

α) Ειδικού Σχολείου στα Λέπουρα με ποσό 5.000€

β)Δημοτικού Σχολείου Αυλωναρίου με ποσό 10.000€

12. Έγκριση τροποποίησης  τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2018.

13. Έγκριση τροποποίησης   Προϋπολογισμού του Δήμου  οικ.   έτους 2018.

14.Έγκριση ή μη του αιτήματος της επιχορήγησης στον Α.Ο Νηλέα (για την διοργάνωση της γιορτής της Νικολέτας).

15. Καθορισμός κωδικού   αριθμού δαπανών  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 δεκτικού σε εντάλματα προπληρωμής.

16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2018 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ &ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» με θέμα: « Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών και του ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)του ΝΠΔΔ « ΙΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ &ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» οικ. έτους 2018.

17. Έγκριση διενέργειας αθλητικών εκδηλώσεων και ψήφιση πιστώσεων.

18. Έγκριση διενέργειας – συμμετοχής πολιτιστικών  εκδηλώσεων και ψήφιση πιστώσεων.

19. Έγκριση των πρωτοκόλλων συμβάσεων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με 4412/16.

20. Έγκριση τροποποίησης  της υπ΄αριθ. 163/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης –  Αλιβερίου, με θέμα: «Κατανομή ποσού 110.000€ πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού».

21. Έγκριση τροποποίηση της υπ΄αριθ. 7/2018 απόφασης Δ.Σ για την αντικατάσταση  αναπληρωματικού μέλους  Επιτροπής  παραλαβής καυσίμων Δ.Ε.   Ταμυνέων – Δυστιών.

22. Αποδοχή παραίτησης μέλους της ΔΕΥΑΚΑ και  ορισμός νέου μέλους.

23. Εξέταση αιτήσεως του Συλλόγου εθελοντών Δασοπυροσβεστών Αυλώνος , για παραχώρηση Πυροσβεστικών οχημάτων.

 

Comments

comments

Author: kimiforum