Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες συντάξεις και εφάπαξ του Δημοσίου

Ξεπαγώνουν χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις κύριες και επικουρικές, όπως επίσης εφάπαξ βοηθήματα και μερίσματαΜΤΠΥ σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει μετά τον νόμο Κατρούγκαλου όπως προβλέπει εγκύκλιος που συνυπογράφουν ο αν. Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος.

Με την χθεσινή εγκύκλιο οριστικοποιούνται με λεπτομέρεια οι αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων που “μετράνε” για τον υπολογισμό της εκάστοτε παροχής. Σύμφωνα με το νόμο, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης καθώς και του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής νοούνται οι αποδοχές, επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης, επικουρικής, πρόνοιας και Μετοχικού Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό και για να μηχανογραφηθεί πλήρως η διαδικασία προβλέπεται αναμόρφωση του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-ΔΑΥΚ) που λειτουργεί εν είδει ΑΠΔ των δημοσίων υπαλλήλων. Η αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων θα πραγματοποιηθεί – αναφέρει η εγκύκλιος – με ενιαίο τρόπο και για τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς δηλαδή τον ΕΦΚΑ–ΓΛΚ, το ΕΤΕΑΕΠ και το ΜΤΠΥ. Εργαλείο καταγραφής θα είναι το ΔΑΥΚ και τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας.

Ο χαρακτήρας του επείγοντος περιγράφεται γλαφυρά στην εγκύκλιο, δεδομένου ότι το καλοκαίρι του 2018 λήγει το πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου (κύριων συντάξεων και εφάπαξ παροχών) με κονδύλια του ESM. “Προκειμένου να διεκπεραιωθούν άμεσα τα εκκρεμή αιτήματα για σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει και για τους οποίους έχουν οριστικοποιηθεί τα ΔΑΥΚ, είναι επιτακτική ανάγκη όπως αποσταλούν συμπληρωματικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες”, αναφέρει η εγκύκλιος δίνοντας συγκεκριμένες προθεσμίες 2-6 μηνών. Δεδομένου ότι οι αποδοχές επί των οποίων επιβάλλονται εισφορές διαφοροποιούνται ανά εντασσόμενο φορέα στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στο ΜΤΠΥ, επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες που εξηγούν πως εισφοροδοτούνται οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Comments

comments

Author: kimiforum