Εγκρίθηκαν οι μελέτες για το έργο αποκατάστασης του 1ου Δημ. Σχολείου Κύμης

Εγκρίθηκαν οι μελέτες και υποβάλλεται πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΣΑ για το έργο αποκατάστασης του 1ου Δημ. Σχολείου Κύμης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ενέκρινε τη μελέτη για το έργο αποκατάστασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης καθώς και την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησής του από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 12ης Ιανουαρίου, ομόφωνα, ενέκρινε:

Α. Το σύνολο των μελετών (τοπογραφική, γεωτεχνική, στατική, αρχιτεκτονική, ηλεκτρο-μηχανολογική, κ.α.) του έργου.

Κατόπιν της έγκρισής τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεδομένου ότι το κτίσμα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο, οι μελέτες υποβάλλονται και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αναμένεται δε η έγκρισή τους και από το Υπουργείο, αφού μελετητές και υπηρεσιακοί του Δήμου βρίσκονται σε επαφή και έχουν συνυπολογίσει τις παρατηρήσεις των παραγόντων του Υπουργείου στα τελικά σχέδια.

Σημειώνεται ότι την ευθύνη της εκπόνησης των μελετών είχε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ,ενώ αποφασιστικά συνέβαλε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ιδιώτες μελετητές, με συντονιστές, τον Λίνο Τριανταφυλλίδη Αρχιτέκτονα – Χωροτάκτη, και την σύζυγό του, επίσης Αρχιτέκτονα κα Αναστασία Φλωρίδου, ενώ συμμετείχαν, ο Μηχανολόγος κ. Ευάγ. Μπενέτος, ο Τοπογράφος κ. Παπασταματίου Γεώργιος, ο Γεωλόγος Αναστάσιος Βελισσαρίου.
Οι περισσότερες μελέτες έγιναν αφιλοκερδώς και ορισμένες από αυτές πληρώθηκαν από την Περιφέρεια.

Β. Την κατάθεση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τον άξονα Προτεραιότητας 11, περί «Επένδυσης στην εκπαίδευση, απόκτησης δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης» και το Μέτρο το οποίο αφορά σε «Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο προϋπολογισμός του έργου –με βάση τις μελέτες- ανέρχεται σε 1.118.766,07 ευρώ. Δικαιούχος του έργου θα είναι ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου.

Η πρόταση κατατίθεται τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, εντός της προθεσμίας της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος. Η υποβολή της δε, γίνεται σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, μετά την αναγκαστική καθυστέρηση, εξ αιτίας του κενού νόμου που εμπόδιζε τη μετεγγραφή του σχολείου στην ιδιοκτησία του Δήμου, από τα μέσα Αυγούστου του 2017 οι διαδικασίες για το έργο αποκατάστασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης, κινούνται γρήγορα. Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των μελετών, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, υποβάλλονται προς τελική έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ υποβλήθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο μπορεί το έργο να ενταχθεί προς χρηματοδότηση.

 

Comments

comments

Author: kimiforum