Πρόστιμο σε υπάλληλο του ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
“Επιβάλλουμε, στον υπάλληλο του ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος Καρόζη Παναγιώτη Π.Ε Ειδικότητας Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) με βαθμό Β, την πειθαρχική ποινή του προστίμου στο ύψος του 30% επί των αποδοχών ενός μηνός, γιατί υπέπεσε στο Πειθαρχικό Παράπτωμα, της παραγράφου 1 περίπτωση ε΄ του ΄Αρθρου ΙΙΙ του Ν. 3584/2007 « άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης της υπηρεσίας».”

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι για υπηρεσιακούς λόγους μετακινήθηκαν υπάλληλοι από το ΚΕΠ Αυλωναρίου, για να καλύψουν άλλες επιτακτικές ανάγκες και ο Παναγιώτης Καρόζης ζήτησε προσχηματικά δύο μέρες άδεια, προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας.

Όταν ο κ. Καρόζης αντικαταστάθηκε από άλλη υπάλληλο, η τελευταία δεν έβρισκε την σφραγίδα του ΚΕΠ, προκειμένου να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις και όπως διαπιστώθηκε την είχε κλειδώσει σε ένα γραφείο ο κ. Καρόζης, με σκοπό να δημιουργηθεί πρόβλημα.

Comments

comments

Author: kimiforum