Αν και για τα χρέη στην Εφορία η σχετική πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε και όσοι το επιθυμούν μπορούν να ρυθμίσουν τα «κορονοχρέη» τους έως και σε 72 δόσεις, κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα για τις οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι και οι οφειλέτες των ταμείων αν θελήσουν να αποπληρώσουν τα συσσωρευμένα χρέη τους σε βάθος 6ετίας θα έχουν τη δυνατότητα αυτή, ακόμη και αν είναι ήδη σε ρυθμίσεις με λιγότερες δόσεις. Η διαδικασία υπολογίζεται ωστόσο να «ανοίξει» αρχές της νέας χρονιάς.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη ρύθμιση σε 36 έως 72 δόσεις των λεγόμενων κορονοχρεών, αυτών που έχουν συσσωρευτεί προς την Εφορία, έχει ήδη ανοίξει και υποδέχεται αιτήσεις, χωρίς να έχει συμβεί κάτι ανάλογο για τα αντίστοιχα κορονοχρέη προς τα Ταμεία.

Στη ρύθμιση που αφορά στα φορολογικά χρέη έχουν δικαίωμα να ενταχθούν όσοι αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές, οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021.

Τι ισχύει για τις 36-72 δόσεις για χρέη στα Ταμεία

Τι ισχύει όμως στην περίπτωση των χρεών στα ασφαλιστικά Ταμεία;

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (σ.σ.: δεν αναμένεται να ανοίξει ειδική πλατφόρμα) υπολογίζεται πως θα μπορούν να αρχίσουν να υποδέχονται αιτήσεις για ρύθμιση των «κορονοχρεών» σε 36 έως 72 δόσεις στις αρχές Ιανουαρίου 2022.

Σε αυτή την περίπτωση πάντως ελλοχεύει ο κίνδυνος ο χρόνος που θα έχουν στην διάθεσή τους για αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι να είναι εξαιρετικά περιορισμένος, καθώς η αποπληρωμή των δόσεων θα πρέπει να ξεκινήσει ως τις 31 Ιανουαρίου.

Μιλάμε βεβαίως για τα «κορονοχρέη», δηλαδή τις οφειλές των πληττόμενων επιχειρηματιών (εργοδοτών και επαγγελματιών) οι οποίες «γεννήθηκαν» στο διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2020 και Ιουλίου 2021.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει είτε σε έως 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις είτε σε 37 έως 72 έντοκες δόσεις. Ο τόκος θα ανέρχεται στο 2,5%.

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

«Παράθυρο» μετάβασης από λιγότερες δόσεις στις 72

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Εργασίας με σχετική τροπολογία έχει ανοίξει «παράθυρο» μετάβασης από τις 12 στις 72 δόσεις για όσους έχουν χρέη στα ασφαλιστικά Ταμεία.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες που βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση με προοπτική εξόφλησης των εισφορών που δεν έχουν καταβάλλει μέχρι και 1 χρόνο να τις αποπληρώσουν σε διάστημα που εκτείνεται έως και τα 6 έτη!

Βεβαίως το «παράθυρο» της μεταπήδησης στην ρύθμιση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και σε 72 δόσεις «ανοίγει» για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων. Σε κάθε περίπτωση διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ήδη ισχύουσας διάταξης που αφορά σε οφειλές οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση είναι εκείνα που συσσωρεύτηκαν κατά τις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021 για τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα μετάβασης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων για τις εισφορές στον ΕΦΚΑ, με την διευθέτηση αυτή να κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Ανταποκρίνεται δε σε πλήθος σχετικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ και ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχη διάταξη για τις φορολογικές οφειλές.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, λοιπόν, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων.

Ποιες οφειλές μπορούν να «μεταπηδήσουν» στις 72 δόσεις

Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και χρέη από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση, μετά από επιλογή του οφειλέτη, χρέη ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), από 27.10.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum