Με «φόντο» το «ράλι» στο πετρέλαιο θέρμανσης -που τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν πως θα μπει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου με κόστος αυξημένο κατά 100% σε σχέση με δύο χρόνια πριν- το υπουργείο Οικονομικών υιοθετεί τριπλή παρέμβαση στην τιμή του: Επιδοτείται απευθείας στην «πηγή» ώστε να προκύψει έκπτωση κατά την παραλαβή, αυξάνεται το ποσό του επιδόματος θέρμανσης και διευρύνεται ο αριθμός με αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων.    

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Πρόνοια υπάρχει και για όσους επιλέξουν να στραφούν στο πετρέλαιο φέτος για τη θέρμανσή τους: Συγκεκριμένα, διπλασιάζεται το επίδομα για εκείνους που θα αντικαταστήσουν το φυσικό αέριο ή τη θέρμανση από ηλεκτρισμό με πετρέλαιο ή άλλες μορφές καυσίμου.

Ποιες είναι οι νέες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο

Βασική παρέμβαση η επιδότηση 25 λεπτών ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ στην αντλία, η οποία στόχο θα έχει τη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,30-1,35 ευρώ.

Το ποσό που διατίθεται αγγίζει τα 250 εκατ. ευρώ, ώστε να καλυφθεί η επιδότηση που έρχεται στην αντλία με τρόπο παρεμφερή της μείωσης που έγινε και για το πετρέλαιο κίνησης.

Άλλωστε, για όλα τα νοικοκυριά φέτος θα είναι δύσκολο έως αδύνατο να βάλουν πετρέλαιο και να σηκώσουν το κόστος τον ερχόμενο χειμώνα εάν πράγματι οι τιμές του πετρελαίου κάνουν πρεμιέρα κοντά στο 1,60 ευρώ όπως εκτιμούν οι πρατηριούχοι με τα σημερινά δεδομένα.

Επίσης θα καλύψει φέτος πολλαπλάσιους δικαιούχους με διεύρυνση των κριτηρίων και αύξηση του συνολικού κονδυλίου στα 300 εκατ. ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης από 84 εκατ. ευρώ το 2020 αυξήθηκε σε 174 εκατ. ευρώ το 2021 και φέτος θα ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ.

Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια (που πέρυσι ήταν 14.000 για τον άγαμο και 20.000 για τα ζευγάρια) διευρύνονται κατά λιγότερο από 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το επίδομα θέρμανσης να λάβουν κοντά στα 1,3 εκατ. νοικοκυριά από περίπου 850.000 την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Αύξηση προκύπτει και στο ελάχιστο (100 ευρώ) και το μέγιστο (750 ευρώ) ύψος επιδότησης της περυσινής χειμερινής περιόδου.

Η χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης κατά την προηγούμενη σεζόν έγινε με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά τα οποία φέτος διευρύνονται.

Έως τώρα το επίδομα χορηγείται εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Επιπρόσθετα για τη χορήγηση του επιδόματος η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες

Πώς καθορίζεται το ύψος της επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται σε συνάρτηση με το πόσο κρύο κάνει σε κάθε περιοχή της χώρας μετά το χωρισμό της επικράτειας σε ζώνες και βαθμοημέρες.

Το ύψος του προσδιορίζεται στα 300 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Πέρυσι το ελάχιστο όριο επιδότησης ήταν 100 ευρώ και το μέγιστο 750.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum