Με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ καθορίζονται τα ακριβή ποσά για τις νέες “φουσκωμένες” εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλουν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, ποσά τα οποία θα κληθούν να εξοφλήσουν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα: Ο χρόνος πάντως μετράει αντίστροφα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς η σχετική προθεσμία λήγει αύριο 12 Φεβρουαρίου. Όπως προκύπτει πάντως από τους σχετικούς νόμους οι εισφορές θα αναπροσαρμοστούν βάσει του πληθωρισμού και το 2024, ενώ από το 2025 θα προσαυξάνονται κάθε χρόνο με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ αναπροσαρμόστηκαν, βάσει του ετήσιου πληθωρισμού (9,6%) του 2022, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Έτσι, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που με την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία πλήρωνε πέρσι 220 ευρώ (με την εισφορά 10 ευρώ υπέρ ανεργίας) από τώρα και στο εξής θα πληρώνει 240 ευρώ, θα έχει δηλαδή, μια αύξηση 20 ευρώ από φέτος.

Τι προβλέπει η νομοθεσία και οι υπουργικές αποφάσεις

Βάσει, πάντως των σχετικών νόμων, από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων για όλους τους κλάδους ασφάλισης προσαυξάνονται κάθε χρόνο, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Από 01.01.2025 και εφεξής οι εισφορές θα προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών.

Με την αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ/9801/30.1.2023 Υπουργική Απόφαση μεταξύ άλλων ορίζεται η αναπροσαρμογή στα ποσά εισφορών για όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες των Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022.

Η εγκύκλιος του e– ΕΦΚΑ

Με την εγκύκλιο 11/10-02-2023 ο eΕΦΚΑ ενημερώνει για τις νέες εισφορές που ισχύουν από 01.01.2023 για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, σύμφωνα μ τους παρακάτω πίνακες.

Α. Αναπροσαρμογή εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ

ΧΡΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
169,95 5,48 54,82 230,25
203,94 6,58 65,79 276,31
258,76 6,58 65,79 331,13
325,65 6,58 65,79 398,02
404,59 6,58 65,79 476,96
548,23 6,58 65,79 620,60
Εισφορά Ειδικής ασφαλιστικής Κατηγορίας 2023
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
101,97 3,29 32,89 138,15

Προσοχή:

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Β. Αναπροσαρμογή εισφορών ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΣΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
99,78 3,29 31,80 2,19 137,06
120,61 3,29 38,38 2,19 164,47
152,41 3,29 38,38 3,29 197,37
191,88 3,29 38,38 3,29 236,84
239,03 3,29 38,38 4,39 285,09
323,45 3,29 38,38 6,58 371,70

 

Γ. Αναπροσαρμογή εισφορών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:

Εισφορές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)
42,76
51,53
61,40

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:

Εισφορές Κλάδου Εφάπαξ Παροχών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)
28,51
33,99
40,57
Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum