3 Οκτωβρίου, 2023

Σταθερά τα δημοτικά τέλη στο δήμο Κύμης Αλιβερίου-Απαλλαγή για ειδικές κατηγορίες δημοτών

Θέμα: «Σταθερά παραμένουν και για το 2022 τα τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου-Απαλλαγές για ειδικές
κατηγορίες Δημοτών»

Χωρίς αυξήσεις, παρά τη δραματική αύξηση του κόστους ενέργειας,
παραμένουν και για το 2022 τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, όπως αποφασίστηκε στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21 Μαρτίου 2022.
Επίσης, αποφασίστηκε να ισχύσουν και το έτος 2022 οι παρακάτω απαλλαγές:

Πλήρης απαλλαγή Δημοτικών Τελών

 Άποροι.
 Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 €.
 Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 20.000 €.
 Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%,
και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€.
 Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο,  με  1 ή 2 προστατευόμενα
τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.

 Μονογονεϊκές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων
χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με
προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
 Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια ( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι  είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική
δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 7.000€.

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών κατά το 50%

 Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000 €.
 Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα από 20.001 έως 30.000 €.
 Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%
και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000€.
 Μακροχρόνια Άνεργοι( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι θα είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,  δηλώνουν στην φορολογική
δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 7.000€.
Για την εφαρμογή των απαλλαγών αυτών απαιτείται η αίτηση των εν
δυνάμει δικαιούχων δημοτών να ενταχθούν στις σχετικές προβλέψεις
προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την
δυνατότητα ένταξης τους.

Γραφείο τύπου

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments