Το “ραντεβού” με την εφορία βρίσκεται σε εξέλιξη για τους φορολογουμένους και το σίγουρο είναι ότι όσοι δεν υποβάλουν δηλώσεις κινδυνεύουν με πρόστιμα.

Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων επιβάλλεται κατά περίπτωση:

– Πρόστιμο 100 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων

– 250 ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

– 500 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα

Για την υποβολή μετά την 1.1.2014 εκπρόθεσμων δηλώσεων που αφορούν σε περιόδους έως τις 31.12.2013 από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα:

Επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 δηλ. πρόστιμο από 117 ευρώ έως 1.170 ευρώ με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100 ευρώ.

Πηγή: enikonomia.gr

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum