Την ημερομηνία για την καταβολή των επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Ιούλιο ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

 

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του, στις 29 Ιουλίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 734.017 – 174.635.586 ευρώ
Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 288.004 – 34.640.714 ευρώ
Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 780 – 247.150 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 224.042 – 46.637.627 ευρώ
Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 174.264 – 72.739.415 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.100 – 214.895 ευρώ
Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων: Δικαιούχοι 35.066 – 11.965.462ευρώ
Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: Δικαιούχοι 162 – 128.864 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 10.940 – 11.000.000 ευρώ
Κόκκινα δάνεια – συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 2.675 – 177.642 ευρώ
Πρόγραμμα Γέφυρα – συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 1.808 – 326.320 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5 – 5000 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 450 – 226.054 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων :1.478.313 – Σύνολο καταβολών:352.815.120 ευρώ

Οδηγός του ΟΠΕΚΑ για τα επιδόματα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω μέσω του οδηγού του ΟΠΕΚΑ με χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τα επιδόματα .

Α. Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία

Αν πιστοποιηθεί η αναπηρία μου, ποια θα είναι η πορεία της αίτησης μου;
Το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) μετά την παρέλευση 10ημέρου από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΠΑ στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ. Η πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία που προαναφέραμε, εφαρμόζεται στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα), όπου εκ παραλλήλου εφαρμόζεται και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 και της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π, οικ. 2738/36/2018(ΦΕΚ Β’57) κοινής υπουργικής απόφασης.

Τι ακριβώς ισχύει στις περιφερειακές ενότητες της χώρας όπου δεν εφαρμόζεται η πιλοτική διαδικασία;
Στις περιφερειακές ενότητες όπου δεν εφαρμόζεται η πιλοτική διαδικασία, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και τη δημιουργία του φακέλου αναπηρίας, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα ιατρό για χειρόγραφη συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής του στα ΚΕΠΑ. Στη συνέχεια θα πρέπει ο αιτών να προσέλθει στις αρμόδιες επιτροπές των ΚΕΠΑ και να καταθέσει χειρόγραφο εισηγητικό φάκελο, αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα ιατρικά πιστοποιητικά..

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσω;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ

2.Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου

3.Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη, εν διαστάσει γονείς που ασκούν την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου.

4.Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.

5.Οι πολίτες άλλων χωρών, οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.

6.Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.

7.Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

8.Πού θα πρέπει να προσκομίσω τα δικαιολογητικά;

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει ο αιτών να τα προσκομίσει σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα για το προνοιακά επιδόματα εδώ

Διαβάστε περισσότερα για το επίδομα παιδιού εδώ
Επίσης διαβάστε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για:

Επίδομα Αναδοχής εδώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων εδώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούνται.

 

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum