Τα οχήματα που απομακρύνονται οδηγούνται προς ανακύκλωση βάση του  Π.Δ. 116/2004
Ευχαριστούμε την κ. Νίνα Γαλάνη για την μακέτα των αφισών και των ειδοποιητηρίων των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων