Παρασκευή, 9 Ιουλίου θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού συνολικού ύψους 534 ευρώ στους εργαζόμενους που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής τον μήνα Ιούνιο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 44.464.998 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικονομικού έτους 2021, για 97.329 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Ιούνιο του 2021.
Σημειώνεται ότι εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία της προαναγγελίας, τότε η υπεύθυνη δήλωση θεωρείται άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας και έτσι ο εργοδότης θα πρέπει ο ίδιος να αμείψει τους εργαζόμενους του.
Υπενθυμίζεται ότι την αποζημίωση θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι δουλεύουν τουλάχιστον 16 ώρες σε εβδομαδιαία βάση και οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή. Πάντως η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum