Τέσσερις νέοι διαγωνισμοί, που αφορούν συνολικά 4.486 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο

Πρόκειται για 1.812 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς υπουργείων, αποκεντρωμένες διοικήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα καλυφθούν από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, αλλά και 950 διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας, 1.500 δασοπυροσβέστες και 224 υπαλλήλους στα δικαστήρια, θέσεις για τις οποίες μπορούν να κάνουν αίτηση όλοι όσοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για 1.004 μόνιμες και εποχικές θέσεις σε δήμους, ΔΕΗ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κ.ά., ενώ επιπλέον εγκρίθηκαν για άμεση πλήρωση άλλες 317 θέσεις σε 13 δήμους. Παράταση δόθηκε εξάλλου στην κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για 1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Από την άλλη, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ) συνεχίζει τα προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης και την απορρόφηση των ανέργων στην αγορά εργασίας και στο πλαίσιο αυτό οργανώνει «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Αμεσα 950 νέες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Αναδιαμορφώνεται πλήρως το ΕΚΑΒ, κατά τα διεθνή πρότυπα, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου νέου ΕΣΥ και με βασικό στόχο την ταχύτερη ανταπόκρισή του στις κλήσεις των πολιτών, με εξειδικευμένα και καλά εκπαιδευμένα πληρώματα ασθενοφόρων. Το σχετικό σχέδιο του υπουργείου Υγείας παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και έλαβε έγκριση.

Ανάμεσα στις νέες δράσεις είναι η άμεση πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Δρομολογούνται, μεταξύ άλλων, 800 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πληρώματος ασθενοφόρων, άμεση πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, αλλά και η ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων τα επόμενα δύο χρόνια. Το υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη 111 πληρωμάτων στην Αθήνα και θα προκηρυχθούν άλλες 150 θέσεις στην επικράτεια τις επόμενες ημέρες.

Ο υπουργός Υγείας, Μ. Χρυσοχοΐδης, κατά την παρέμβασή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσε: «Επειτα από 40 χρόνια από την ίδρυσή του, το ΕΚΑΒ εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των πολιτών και στις απαιτήσεις της νέας εποχής». Πρόσθεσε, επίσης, ότι με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές η Ελλάδα θα καλύψει την απόσταση που διαπιστώνεται στη λειτουργία του ΕΚΑΒ σε σχέση με τον διεθνή μέσο όρο.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει: να διαθέτουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Στα προσόντα που θα μετρήσουν για την επιλογή των επιτυχόντων ανήκουν η εμπειρία των υποψηφίων, η εντοπιότητα (για τις θέσεις στην περιφέρεια), καθώς και η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

1.500 νέες προσλήψεις για δασοπυρόσβεση

Την αύξηση του αριθμού δασοκομάντος σε 500 για την ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας και επιπλέον 1.000 πυροσβέστες ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Η θητεία των δασοκομάντος θα είναι επταετής.
Το ειδικό αυτό Σώμα θα δουλεύει μέσα στο δάσος, σε συνεργασία με τους δασικούς και με την επιστημονική υποστήριξη των δασολόγων, ενώ δεν θα ενεργούν μόνο την ώρα της κρίσης αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αποστολή τους θα είναι η συνδρομή σε έργα δασοπροστασίας για την πρόληψη των πυρκαγιών, ενώ θα αποτελούν την εμπροσθοφυλακή μέσα στα δάση υποστηρίζοντας όλες τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, καθώς θα μεταφέρονται με ελικόπτερα και θα κατεβαίνουν στο σημείο της φωτιάς. Ακόμη, θα συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

Απόφοιτοι ΔΕ

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, προκήρυξη της Πυροσβεστικής θα απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες θέσεις ΔΕ θα προορίζονται για τις παραγωγικές σχολές (στρατιωτικές, αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), οι σπουδαστές των οποίων με την αποφοίτησή τους θα ενταχθούν στην κατηγορία ΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προκηρύξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα θα θέτουν ηλικιακά κριτήρια αλλά και ειδικές εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν να συμμετάσχουν και σε μία σειρά από εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, όσοι θέλουν να εργαστούν στο Πυροσβεστικό Σώμα θα πρέπει να περάσουν με επιτυχία: Αθλητικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (tests).

Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, προσλαμβάνονται ως πυροσβεστικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, ανά κατηγορία και ειδικότητα, και θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Ελληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής.

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ε. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

στ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί για λόγους πειθαρχίας από τις Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη Δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. η. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας.

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum