Ποσό που ξεπερνά τα 119 εκατ. θα μοιραστούν 60.373 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα στο α’ 15νθημερο του Ιανουαρίου που έρχεται: Τα αποτελέσματα για τους δικαιούχους του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» δημοσιοποιήθηκαν και όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις για το πρόγραμμα –και αυτές φυσικά εγκρίθηκαν- θα βάλουν στα ταμεία τους επιταγές (vouchers) αξίας έως και 18.000 ευρώ για την αγορά ή μίσθωση νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop), εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR), κ.ά.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μέσω του προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν ποσά που αγγίζουν ως και τα 18.000 ευρώ σε μία σειρά από ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν με τη μορφή voucher τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

Σε ποιες κατηγορίες «ψηφιακών εργαλείων» μπορούν να δοθούν οι ενισχύσεις

Οι κατηγορίες των ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να εξαργυρωθούν οι επιταγές είναι αρκετές, ωστόσο, βασικές είναι εξής:

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR)
 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης
 • Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
 • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας

Η απόφαση για το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Έτσι, στα έγγραφα του Προγράμματος Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» έχει αναρτηθεί η απόφαση με θέμα «Ένταξη Δικαιούχων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.». Η έκδοση των επιταγών θα εκκινήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2023.

Ποιες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι

Βάσει της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, τα ποσά και ο αριθμός των δικαιούχων διαμορφώνονται ως εξής:

 • για σύνολο πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι (51.356) δικαιούχων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα I του Παραρτήματος της παρούσας, για την κατηγορία δικαιούχων 1 με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 53.035.387,01 €,
 • για σύνολο πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εννέα (5.809) δικαιούχων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα II του Παραρτήματος της παρούσας, για την κατηγορία δικαιούχων 2 με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 23.656.382,61 €,
 • για σύνολο χιλίων πεντακοσίων είκοσι εννέα (1.529) δικαιούχων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα III του Παραρτήματος της παρούσας, για την κατηγορία δικαιούχων 3 με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 14.665.258,15 €,
 • για σύνολο χιλίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (1.679) δικαιούχων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα IV του Παραρτήματος της παρούσας, για την κατηγορία δικαιούχων 4 με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 27.477.529,94 €.

Πώς θα ενημερωθούν για την ενίσχυση οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μπορούν να ανατρέξουν στο κείμενο της απόφασης και να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα και βαθμολογία της δικής τους αίτησης μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό, στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων του Προγράμματος, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7.4 «Οριστική κατάταξη – Απόφαση Ένταξης» της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων αναρτάται στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» (https://digitalsme.gov.gr).

Πώς διαμορφώνεται ο συνολικός προϋπολογισμός

Επικυρώθηκε ακόμη η ανακατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6.1 «Προϋπολογισμός Προγράμματος» της Πρόσκλησης, ο οποίος επιμερίζεται σε κατηγορίες εκ νέου ως εξής:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 10,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 82.522.470,06 €.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 10,01 έως 25,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 40.000.000,00 €.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 25,01 έως 40,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 30.000.000,00 €. RKE-02-011 1.2 / 01-11-2022 6 / 7
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 40,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 27.477.529,94 €.
Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum