Αυξάνονται κατά 7,75% τα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας που χορηγεί ο ΕΦΚΑ, καθώς και τα βοηθήματα κηδείας. Η αύξηση είναι αυτόματη, καθώς τα επιδόματα συνδέονται με τα τεκμαρτά ημερομίσθια που χρησιμοποιεί ο ΕΦΚΑ για να προσδιορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων. Τα τεκμαρτά ημερομίσθια ακολουθούν την αύξηση των συντάξεων και από 1ης/1/2023 έχουν αυξηθεί κατά 7,75%.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, με βάση τις μεταβολές αυτές που καθορίζονται από την πάγια νομοθεσία του πρώην ΙΚΑ, την οποία ακολουθεί ο ΕΦΚΑ, τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθένειας και μητρότητας αυξάνονται από 1ης/1/2023 ως εξής:

* Το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθένειας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης σε 17,23 ευρώ.

* Το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθένειας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης σε 31,67 ευρώ.

*Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας σε 818,40 ευρώ.

*Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου έμμεσου μέλους οικογένειας σε 409,20 ευρώ.

Τα ημερήσια επιδόματα μητρότητας (περίοδο κύησης και λοχείας) αυξάνονται ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που κατατάσσονται οι ασφαλισμένες με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια που ισχύουν για τις 28 ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΙΚΑ ως εξής:

*Σε 11,92 ευρώ ως 36,07 ευρώ για ασφαλισμένες που κατατάσσονται από την 1η ως τη 14η ασφαλιστική κλάση (με μηνιαίες αποδοχές ως 1.300 ευρώ το μήνα μικτά).

*Σε 36,55 ευρώ ως 71,61 ευρώ για ασφαλισμένες που κατατάσσονται από τη 15η ως την 28η ασφαλιστική κλάση (με μηνιαίες αποδοχές ως 2.557 ευρώ μικτά).

Οι προσαυξήσεις των επιδομάτων με οικογενειακά βάρη υπολογίζονται ως 4 εξαρτώμενα μέλη (σύζυγος και τέκνα).

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum