Η Εύβοια σε κατάσταση συναγερμού το Σαββατο 10.08

Κατηγορία κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού) Σε εφαρμογή το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. 2019: ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζεται το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς δάση και “ευπαθείς” περιοχές, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Στα πλαίσια αυτά: Εκδόθηκε…

Read More