Εγκρίθηκαν οι μελέτες για το έργο αποκατάστασης του 1ου Δημ. Σχολείου Κύμης

Εγκρίθηκαν οι μελέτες και υποβάλλεται πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΣΑ για το έργο αποκατάστασης του 1ου Δημ. Σχολείου Κύμης Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ενέκρινε τη μελέτη για το έργο αποκατάστασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης καθώς και την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησής του από ευρωπαϊκά κονδύλια. Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 12ης Ιανουαρίου, ομόφωνα, ενέκρινε: Α. Το σύνολο των μελετών (τοπογραφική, γεωτεχνική, στατική, αρχιτεκτονική, ηλεκτρο-μηχανολογική, κ.α.) του έργου. Κατόπιν της έγκρισής τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεδομένου ότι το κτίσμα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης έχει…

Read More