Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Οξυλίθου

Συνέχεια εργασιών από τα συνεργεία του Δήμου. Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Οξυλίθου σήμερα.Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Comments

comments